Polityka Prywatności - Strona Internetowa
Polityka Prywatności
 
 
1.Polityka Prywatności dla serwisu internetowego: www.zwolanska.pl („Polityka Prywatności”) przedstawia zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach.
 1. Użyte w niniejszej Polityce Prywatności definicje mają następujące znaczenie:
 • RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • Administrator danych osobowych (ADO)- oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.
 
 
            Jak przetwarzamy Twoje dane
 
 Na mocy art. 13 Rozporządzenia UE 2016/679 z 27 kwietnia 2018 (zwanym dalej RODO) informujemy, iż Administratorem przekazanych przez Użytkownika danych osobowych jest:        Kancelaria Finansowo-Rachunkowa Monika Zwolańska, ul. Częstochowska 19, 25-647 Kielce; tel. 602-759-163; mail: biuro@zwolanska.pl
Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników: imię, adres e-mail, numer telefonu, miasto, preferencje użytkownika, lokalizacja, obszar zainteresowania.
 
 Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w następujących celach:
 1. a) wyświetlania treści serwisu oraz prowadzenia komunikacji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. b, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 2. b) realizacji usług wybranych przez Użytkowników. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. b, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 3. c) realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na dochodzeniu roszczeń i ochrony przed roszczeniami, na podstawie art.6 ust.1 pkt. f RODO.
                                              
Twoje prawa
 Zgodnie z RODO informujemy, iż Użytkownicy korzystający z usług mają prawo do:
 - żądania dostępu do swoich danych osobowych,
- do ich sprostowania,
- do usunięcia,
 - do ograniczenia przetwarzania,
- do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
-  do przenoszenia danych
Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych.
 
 
 
Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane
 Informujemy, iż dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych w punkcie 3 powyżej celów:
 1. a) w zakresie komunikacji mailowej- 2 lata
 2. b) w zakresie realizacji usług- przez okres niezbędny do realizacji usług i po tym okresie w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. c) w zakresie dochodzenia roszczeń i ochrony przed roszczeniami- 5 lat od końca roku kalendarzowego.
 
Odbiorcy danych
 
 Kancelaria Finansowo-Rachunkowa Monika Zwolańska może przekazywać dane podmiotom świadczącym usługi na rzecz administratora (np. dostawca hostingu).
 
Odbiorcami danych zbieranych poprzez fanpage jest Facebook i jego partnerzy.
W związku z transferem danych do serwisu Facebook INC, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA (publikacja wizerunku na Facebooku) informujemy, że spółka przystąpiła do programu Tarcza Prywatności UE-USA i uzyskała niezbędny certyfikat zgodności z RODO: Facebook Inc: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC.
 
 
Bezpieczeństwo
Serwis dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności oraz informacji dotyczących Użytkowników. Administrator z zachowaniem należytej staranności dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze organizacyjnym i programistycznym, które pozwalają na zapewnienie ochrony przetwarzanych danych. Manufaktura Mebla i Przestrzeni, w szczególności zabezpiecza dane przed ich ujawnieniem, zniszczeniem, utraceniem i udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także nieuprawnioną modyfikacją i przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 
Informacje dotyczące Plików Cookies
 
Podczas przeglądania Serwisu, stosownie do udzielonej zgody oraz konfiguracji przeglądarki, na Twoim urządzeniu (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany przez nas lub firmę współpracującą (naszego podwykonawcę) jeden lub kilka plików cookie. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami na temat plików cookie oraz sposobu ich wykorzystywania.
Cookies to małe pliki, które są umieszczone na dysku twardym komputera podczas odwiedzania niektórych stron internetowych. Zawierają one informacje na temat urządzenia i zazwyczaj nie zawierają żadnych danych osobowych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem.
W plikach cookies przechowujemy podstawowe, anonimowe informacje o użytkownikach (np. identyfikator) oraz dane służące podniesieniu komfortu korzystania z Serwisu, potrzebne dla optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach oraz kampanii reklamowych.
Jako użytkownik Serwisu możesz w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji Serwisowi poprzez wykasowanie plików cookies zapisanych na Twoich urządzeniach końcowych przez Serwis. Aby tego dokonać należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.
Możliwe jest również skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookie dla określonych, wybranych przez Ciebie stron internetowych lub dla wszystkich stron. Ustawienia takie spowodują jednak utratę niektórych funkcjonalności Serwisu, które wymagają instalacji plików cookie. Zgodnie z wymogami Prawa Telekomunikacyjnego za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookies uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookies na komputerze.
 
 
 
Informacje końcowe
 
Naszym celem jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony. Rozwój technologii oraz rozwój Serwisu powodują, że polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o których będziemy informować bieżąco na stronie dostępnej pod adresem: www.zwolanska.pl /polityka-prywatności/
Polityka Prywatności - Fan Page
Polityka prywatności dla fanpage Kancelaria Finansowo- Rachunkowa
 
 
 
Fanpage firmy Kancelaria Finansowo- rachunkowa Monika Zwolańska jest dostępny w ramach serwisu Facebook, który gdy przeglądasz jej zawartość (niezależnie od tego, czy jesteś zalogowany, czy nie) przetwarza Twoje dane osobowe, aby móc dostarczyć Ci reklamy jego partnerów. Zasady wykorzystania Twoich danych znajdziesz w polityce prywatności Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation
 
Kancelaria Finansowo-Rachunkowa jako administrator danych też przetwarza Twoje Dane.
 
Jakie dane są przetwarzane?
 
Fanpage służy do prezentowania działalności firmy w celach informacyjnych i promocyjnych oraz do kontaktu z  firmą Kancelaria finansowo- Rachunkowa Monika Zwolańska.
 
Gdy przeglądasz profil, Facebook automatycznie zbiera informacje o Twojej wizycie. Poprzez udostępniony panel administratora widzimy informacje statystyczne o wizytach na szkolnym Fanpage, np. wiek odwiedzających, ich reakcje, aktywność. Ma to pomóc administratorowi Fanpage dobierać treści do preferencji użytkowników Fanpage, a także sprawdzić skuteczność wyświetlanych reklam. O tym, czy zobaczysz reklamę firmy decyduje Facebook, my widzimy informacje statystyczne o reakcjach na reklamę, a także reakcje i komentarze pod reklamami.
Widzimy Twoje komentarze oraz reakcje, jako użytkownik Facebook (administrator Fanpage) mamy możliwość przejrzenia Twojego profilu publicznego, a także skontaktowania się z Tobą poprzez dostępny w Facebook komunikator.
 
W jaki sposób dane są wykorzystywane?
 
Dane zbierane w trakcie korespondencji będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie. Jeżeli postanowisz skorzystać z usług, dane będą przetwarzane w związku z realizacją usługi.
Wykorzystujemy dane statystyczne do tworzenia nowych reklam, a także wyboru wyświetlanych treści. Wszystkie decyzje są podejmowane w sposób niezautomatyzowany.
 
 
Informacja o cookies
Serwis Facebook wykorzystuje pliki cookies oraz opcje śledzenia użytkownika, także wówczas, gdy korzysta on z innych stron internetowych. Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://www.facebook.com/policies/cookies/
oraz tutaj:
https://www.facebook.com/help/206635839404055?ref=dp
Zmiany polityki prywatności
 
Zastrzegamy sobie prawo zmiany niniejszej Polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.
Dane osobowe
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Finansowo-Rachunkowa Monika Zwolańska, ul. Częstochowska 19, 25-647 Kielce; tel. 602-759-163; mail: biuro@zwolanska.pl
 
 1. Twoje dane będą przetwarzane jedynie w celu kontaktu, przekazania reklamy, wysyłania informacji o działalności firmy.
 • Dane przetwarzane w celu kontaktu, odpowiedzi na pytania, reklamy będą przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody, a także prawnie uzasadnionego interesu administratora danych związanego z zapewnieniem ciągłości działań biznesowych (co stanowi przesłankę legalizującą przetwarzanie z art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO). Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia korespondencji, a następnie przez okres do 3 lat kalendarzowych, licząc od momentu wysłania przez Ciebie ostatniej wiadomości.
 • ·  Dane przetwarzane w związku z korzystaniem przez Ciebie z pozostałych usług na zasadach określonych w Regulaminie, będą przetwarzane na podstawie zawartej pomiędzy Tobą, a Kancelarią Finansowo-Rachunkową umowy (co stanowi przesłankę legalizującą przetwarzanie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane związane z rozliczeniami, w tym umowa i formularz zamówienia będą przetwarzane przez okres 5 lat kalendarzowych od momentu zakończenia świadczenia usługi ze względu na wymagania przepisów podatkowych. Dane związane ze zrealizowanym zleceniem będą przetwarzane przez okres do 6 lat kalendarzowych od momentu zakończenia świadczenia usługi ze względu ochronę przed ewentualnymi roszczeniami lub windykację należności.
 • ·  Twoje dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do tego na mocy przepisów prawa, a także do firmy świadczącej usługi utrzymania strony internetowej i poczty.
 • ·  Dane będą udostępniane do Facebook i jego partnerów. Poniżej informacje dotyczące bezpieczeństwa danych przetwarzanych przez Facebook.
 • ·  Przysługuje Ci prawo do edycji, wglądu, informacji o źródle pozyskania, sprzeciwu na dalsze przetwarzanie, przeniesienia danych do innego administratora, a także prawo do bycia zapomnianym, chyba że w przepisach prawa wyraźnie wskazano inaczej lub żądanie stoi w sprzeczności z prawnie uzasadnionym interesem administratora. W celach związanych ze skorzystaniem ze swoich praw, należy skontaktować się poprzez e-mail wskazany na stronie
 • ·  W każdej chwili możesz złożyć skargę na sposób przetwarzania Twoich danych do organu nadzorczego ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych (uodo.gov.pl).
Informacja w związku z udostępnieniem danych do Facebook (źródło https://www.facebook.com/about/privacyshield, dostęp 01-04-2019):
Spółka Facebook Inc. (dalej „Facebook”) przystąpiła do Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA oraz Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności Szwajcaria-USA (dalej zbiorczo „Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności”) z Departamentem Handlu USA w odniesieniu do pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych od reklamodawców, klientów czy partnerów biznesowych w Unii Europejskiej, a w przypadku gdy szwajcarski administrator danych wykorzystuje serwis Facebook do przetwarzania danych, również w Szwajcarii, (dalej „Partnerów”) w powiązaniu z produktami i usługami opisanymi poniżej w części Zakres oraz w certyfikacie. Więcej informacji na temat programu Tarczy Prywatności można znaleźć na stronie www.privacyshield.gov.
Zakres: Facebook przestrzega zasad Tarczy Prywatności (określonych w każdym z porozumień) w następujących obszarach działalności (dalej zbiorczo „Usługi partnerów”):
 • ·  Workplace Premium: Workplace Premium to usługa umożliwiająca użytkownikom bardziej skuteczną współpracę i wymianę informacji w pracy. Partnerzy (pracodawcy lub organizacje – administratorzy danych) mogą przekazywać firmie Facebook dane osobowe swoich członków, przy czym dane te są w pierwszej kolejności przetwarzane przez Facebook Ireland, a w drugiej przez Facebook Inc. Choć decyzja o tym, jakie dane przekazać należy do Partnerów i ich członków, zwykle zaliczają się do nich kontakty biznesowe, dane klientów i pracowników, materiały i komunikaty wygenerowane przez pracowników oraz inne dane, którymi administruje Partner. Aby uzyskać więcej informacji można skontaktować się z Partnerem, za pośrednictwem którego założono konto na platformie Workplace oraz zapoznać się z zasadami zachowania poufności Workplace.
 • ·  Opcje reklamowe i narzędzia pomiarowe: Facebook oferuje opcje reklamowe i narzędzia pomiarowe i za pośrednictwem takich usług może uzyskiwać dane osobowe od Partnerów spoza sieci (administratorów danych), przy czym dane te są w pierwszej kolejności przetwarzane przez Facebook Ireland, a w drugiej przez Facebook Inc. Informacje te obejmują takie elementy jak dane kontaktowe i informacje o doświadczeniach lub interakcjach z Partnerami i ich produktami, usługami i reklamami. Więcej informacji na temat opcji reklamowych i narzędzi pomiarowych Facebooka można znaleźć na stronach Informacje o reklamach na Facebooku oraz Zasady dotyczące danych.
Facebook wykorzystuje dane osobowe przekazywane przez Partnerów do świadczenia usług Partnerów zgodnie z regulaminem danej usługi, a w razie jego braku, zgodnie z wytycznymi Partnerów. Facebook współpracuje z Partnerami na rzecz zapewnienia użytkownikom właściwych opcji wyboru zgodnie z zasadami Tarczy Prywatności.
Dostęp. W ramach nadanych jej uprawnień oraz zgodnie ze zobowiązaniami przyjętymi w ramach Tarczy Prywatności, firma Facebook będzie współpracować z Partnerami w celu zapewnienia użytkownikom dostępu do ich własnych danych osobowych, które Facebook ma w posiadaniu w imieniu swoich Partnerów. Facebook podejmie też uzasadnione działania w celu umożliwienia osobom fizycznym, czy to bezpośrednio czy w powiązaniu z Partnerami, skorygowania, zmiany bądź usunięcia danych osobowych, w przypadku których wykazano niedokładność.
Osoby trzecie. Facebook może przekazywać dane podmiotom w ramach grupy spółek Facebooka oraz osobom trzecim, w tym dostawcom usług i innym partnerom. Zgodnie z zasadami Tarczy Prywatności Facebook ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych przez takie osoby trzecie niezgodnie z zasadami Tarczy Prywatności, chyba że firma Facebook nie była odpowiedzialna za zdarzenie, które doprowadziło do rzekomej szkody.
Wnioski instytucji prawnych. Dane osobowe przekazywane firmie Facebook przez Partnerów mogą podlegać obowiązkowi ujawnienia zgodnie z wnioskami instytucji prawnych oraz w ramach innych procedur sądowych i administracyjnych, np. wezwań, nakazów czy postanowień. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale „Jak reagujemy na wezwania i nakazy sądowe i zapobiegamy szkodom?” Zasad dotyczących danych na Facebooku oraz w rozdziale „Wnioski instytucji prawnych” Zasad platformy Workplace dotyczących ochrony prywatności.
Egzekwowanie przestrzegania. Federalna Komisja Handlu USA ma uprawnienia do kontroli przestrzegania przez firmę Facebook zasad Tarczy Prywatności oraz do ich egzekwowania.
Pytania i spory. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z certyfikacją w ramach Tarczy Prywatności prosimy o kontakt. Użytkownik ma możliwość rozstrzygania wszelkich sporów z firmą Facebook związanych z certyfikacją za pośrednictwem firmy TRUSTe, która ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych i świadczy usługi alternatywnego rozstrzygania sporów. Z firmą TRUSTe można kontaktować się za pośrednictwem jej witryny internetowej. W określonych przypadkach Porozumienie w sprawie Tarczy Prywatności daje prawo do powoływania się na wiążące rozstrzygnięcia arbitrażowe w celu rozwiązania sporów, których nie da się rozstrzygnąć innym sposobem, zgodnie z opisem zawartym w Załączniku I do zasad Tarczy Prywatności w każdym z Porozumień. Ponadto w ramach Porozumień w sprawie Tarczy Prywatności Starszy Koordynator Departamentu Stanu USA pełni rolę Rzecznika w celu usprawnienia procedury rozpatrywania wniosków odnoszących się do dostępu do danych przekazywanych (odpowiednio) z UE i Szwajcarii do USA ze względu na kwestie bezpieczeństwa narodowego.
 
Kancelaria Finansowo - Rachunkowa "Zwolańska". Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt strony zrobiony przez Konrad Zwolański.