NASZE USŁUGI
OFERTA BIURA RACHUNKOWEGO ZWOLAŃSKA
KSIĘGOWOŚĆ, KADRY, PŁACE
 
 • Prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych i inne usługi w zakresie rachunkowości podmiotów gospodarczych,
 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • Obsługa rachunkowa podatników prowadzących działalność opodatkowaną na zasadzie „ryczałtu”,
 • Prowadzenie rejestrów i rozliczeń w zakresie podatku VAT i podatku akcyzowego,
 • Rozliczenia podatkowe, roczne zeznania podatkowe,
 • Obsługa kadrowo-płacowa, rozliczenia z ZUS,
 • Sporządzanie dokumentów aktualizujących, oświadczeń, wniosków do US (wybór formy opodatkowania, sposobu opłacania zaliczek na podatek, VAT-R, NIP-2, NIP-7, NIP-8), ZUS (ZUS ZIUA, ZUS ZPA, ZUS ZFA, ZUS ZIPA, ZUS ZAA, ZUS ZBA), KRS, CEIDG;
 • Składanie deklaracji podatkowych i innych dokumentów do US, ZUS, KRS, CEIDG w imieniu Klientów,
 • Reprezentowanie Klientów przez urzędem skarbowym, ZUS, Inspekcją Pracy, urzędem gminnym,
 • Obsługa kontroli organów podatkowych, ZUS, Państwowej Inspekcji Pracy (udzielanie wyjaśnień, odwołania od decyzji),
 • Sporządzania deklaracji INTRASTAT do Urzędu Celnego,
ORGANIZACJA I PRZEKSZTAŁCENIA PRZEDSIĘBIORSTW
 
 • Tworzenie, organizacja i rejestracja podmiotów gospodarczych,
 • Przekształcenia podmiotów gospodarczych (połączenia, podziały, zmiany formy prawnej), w tym przekształcenie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w spółkę z o. o.,
 • Likwidacja lub zawieszenie działalności gospodarczej,
 • Prowadzenie postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego;
ATESTACJA, ZARZĄDZANIE
 
 • Audyt księgowy i podatkowy, audyty zarządzania jednostkami sektora finansów publicznych, w tym placówek oświatowych,
 • Przeprowadzanie zewnętrznych audytów projektów i programów finansowanych ze środków publicznych krajowych i zagranicznych, w tym głównie projektów unijnych,
 • Inne usługi atestacyjne i usługi pokrewne,
 • Wykonywanie ekspertyz lub opinii ekonomiczno-finansowych,
 • Świadczenie usług zarządzania wymagających posiadania wiedzy z dziedziny rachunkowości, rewizji finansowej, prawa podatkowego oraz organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw: przedmiotem usług może być np. kontrola i ocena systemów rachunkowości i kontroli wewnętrznej firm, dokonywany na zlecenie przegląd ksiąg rachunkowych, organizacja rachunkowości nowo powstających lub przechodzących na pełne księgi firm, pomoc w zakresie tworzenia i wdrażania systemów informatycznych obsługujących działalność gospodarczą, nadzór i kontrola nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych i rozliczeń podatkowych przez jednostki we własnym zakresie;
 • Usługi informatyczne

Poniżej znajdują się szczegółowe informacje
Księgi rachunkowe
 • Tworzenie i aktualizacja w zakresie polityki rachunkowości przyjętej przez firmę, w tym indywidualnych planów kont dostosowanych do specyfiki firmy,
 • Dokumentowanie i dekretowanie zdarzeń gospodarczych,
 • Prowadzenie , na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych,
 • Prowadzenie rozrachunków z kontrahentami,
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych; optymalizacja w zakresie doboru właściwych metod, okresów i stawek amortyzacyjnych,
 • Tworzenie instrukcji inwentaryzacyjnych i innych dokumentów, okresowe ustalanie i sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów jednostki (z wyjątkiem spisów z natury),
 • Wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • Ustalanie zobowiązań podatkowych w zakresie podatku dochodowego z działalności gospodarczej (PIT, CIT), sporządzanie rocznych zeznań podatkowych właścicieli firm, wspólników spółek cywilnych i osobowych, spółek z o. o., spółek akcyjnych,
 • Poddawanie sprawozdań finansowych badaniu przez biegłych rewidentów,
 • Ogłaszanie sprawozdań finansowych (KRS, Monitor Polski B),
 • Gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą o rachunkowości
Podatkowa księga przychodów i rozchodów
Podatek VAT
Kadry – płace – ZUS
Nadzór
Audyty projektów
Usługi informatyczne
„Jakość pamięta się o wiele dłużej niż cenę.” - Gucci
CENNIK BIURA RACHUNKOWEGO ZWOLAŃSKA
NASZE PRZYKŁADOWE CENY

 

 
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – od 65 zł (Vat-owcy od 190 zł)

Księga przychodów i rozchodów – od 90 zł (Vat-owcy od 215 zł)

Księgi rachunkowe – od 180 zł (Vat-owcy od 305 zł)

Obsługa kadry-płace-ZUS – od 115 zł
 
W cenę wliczone jest pełne wsparcie i doradztwo, w tym do 30 minut indywidualnych konsultacji miesięcznie.
 
 
 
BIURO RACHUNKOWE W KIELCACH
USŁUGI KSIĘGOWE ON-LINE

Zalety usług on-line

Wygoda

nie musisz tracić czasu na wizyty w biurze rachunkowym.

Konkurencyjne ceny

rozwiązanie korzystne finansowo dla firm i przedsiębiorców działających w regionie, gdzie ceny za usługi biur rachunkowych są wysokie.

Bieżący dostęp do dokumentów źródłowych

jeśli przesyłasz do nas dokumenty w wersji elektronicznej.

Jak to działa

 

USTALANIE WARUNKÓW
Ustalamy rodzaj i zakres usług, szacujemy ilość i rodzaj dokumentów księgowych, a następnie ustalamy warunki finansowe.

 

UMOWA
przygotowujemy umowę, którą otrzymujecie Państwo e-mailem i odsyłacie ją nam podpisaną w dwóch egzemplarzach, my przesyłamy do Was jeden egzemplarz uzupełniony o podpis właściciela biura rachunkowego.

 

ODBIÓR DOKUMENTÓW
Nie jest konieczne dowożenie ich osobiście do biura, ponieważ można przesłać je kurierem, pocztą tradycyjną lub też wysyłać jako skany albo w formacie elektronicznym.
Najczęściej stosujemy dwa sposoby:
a. Prześlij nam swoje dokumenty w formie elektronicznej np. skany, pdf.
(w tej formie współpracy oryginały faktur pozostaną w siedzibie firmy)
b. Przygotuj dokumenty na 5-ty dzień miesiąca, zaś my wyślemy po nie kuriera
(w tej formie współpracy oryginały faktur będą przechowywane w naszym biurze. Zgłaszamy to oczywiście do Urzędu Skarbowego, tak, że wszelkie kontrole będą mogły odbywać się w naszej firmie).

 

KONSULTACJE I PORADY
Wszystkie konsultacje związane z usługami mogą odbywać się przez internet, na przykład poprzez pocztę e-mail, przez komunikatory internetowe jak Skype, WhatsUp, Messenger a także telefonicznie

 

PODATKI, ZUS I FAKTURA
Informację nt. podatków do zapłacenia, składek ZUS oraz innych zestawień i podsumowań jakich sobie życzysz, otrzymasz w jednym mailu po zaksięgowaniu dokumentów.

Kancelaria Finansowo - Rachunkowa "Zwolańska". Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt strony zrobiony przez Konrad Zwolański.