Zrealizowane audyty

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Zrealizowane audyty:

 

 

Audyt Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Rudzie Malenieckiej

 

Data wykonania: maj – czerwiec 2017

Audyt realizowany na zlecenie: Gmina Ruda Maleniecka

  

 

 

„Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu i Łucku oraz opracowanie koncepcji utworzenia strefy rekreacji w Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej” – projekt finansowany ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013

 

Beneficjent projektu: Miasto Zamość

Wartość projektu: 2.296.899,83 EUR

Data wykonania: marzec – kwiecień 2017

Audyt realizowany na zlecenie: Ministerstwo Rozwoju

 

 

 

„Planeta idei – transgraniczny transfer wiedzy w obszarze pozyskiwania inwestycji dla rozwoju turystyki przygranicznej” - projekt finansowany ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013

 

Beneficjent projektu: Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju w Białymstoku

Wartość projektu: 348.833,00 EUR

Data wykonania: marzec – kwiecień 2017

Audyt realizowany na zlecenie: Ministerstwo Rozwoju

  

 

„Kultura pogranicza pomostem integracji społeczności lokalnych w Euroregionie Bug” - projekt finansowany ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 (projekt parasolowy)

 

Beneficjent projektu: Instytut Spraw Administracji Publicznej w Lublinie

Wartość projektu: 47.987,14 EUR

Data wykonania: marzec – kwiecień 2017

Audyt realizowany na zlecenie: Ministerstwo Rozwoju

 

 

 

„Rozwój współpracy w dziedzinie turystyki uzdrowiskowo- sanatoryjnej na pograniczu polsko-ukraińskim” - projekt finansowany ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013

 

Beneficjent projektu: Gmina Biszcza

Wartość projektu: 2.047.845,00 EUR

Data wykonania: marzec – kwiecień 2017

Audyt realizowany na zlecenie: Ministerstwo Rozwoju

 

 

 

„Sieć współpracy organizacji pozarządowych pogranicza” - projekt finansowany ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013

 

Beneficjent projektu: Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" z siedzibą w Lublinie

Wartość projektu: 536.600,00 EUR

Data wykonania: marzec – kwiecień 2017

Audyt realizowany na zlecenie: Ministerstwo Rozwoju

 

 

 

„Transgraniczna współpraca na rzecz edukacji, rehabilitacji i turystyki osób niepełnosprawnych - przebudowa, rozbudowa i adaptacja budynków rehabilitacyjnych w Alojzowie i Lwowie” - projekt finansowany ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013

 

Beneficjent projektu: Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Werbkowicach

Wartość projektu: 2.273.083,91 EUR

Data wykonania: marzec – kwiecień 2017

Audyt realizowany na zlecenie: Ministerstwo Rozwoju

 

 

 

„Kreatywne Ośrodki Nauki i Technologii w Suwałkach i Grodnie” - projekt finansowany ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013

 

Beneficjent projektu: Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej w Suwałkach

Wartość projektu: 1.118.602,37 EUR

Data wykonania: marzec – kwiecień 2017

Audyt realizowany na zlecenie: Ministerstwo Rozwoju

 

 

 

„Rozwój współpracy transgranicznej w celu ochrony ludzi i środowiska w obszarze przygranicznym Polski i Białorusi” - projekt finansowany ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013

 

Beneficjenci projektu: Gmina Platerów i Gmina Sarnaki

Wartość projektu: 2.256.468,40 EUR

Data wykonania: marzec – kwiecień 2017

Audyt realizowany na zlecenie: Ministerstwo Rozwoju

 

 

 

„Wspólnymi ścieżkami - rozwój potencjału turystycznego miast Malborka i Svetly” - projekt finansowany ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska – Rosja 2007-2013

 

Beneficjenci projektu: Miasto Malbork

Wartość projektu: 962.655,40 EUR

Data wykonania: marzec – kwiecień 2017

Audyt realizowany na zlecenie: Ministerstwo Rozwoju

 

 

 

„Dobre zarządzanie i współpraca – reakcja na wspólne wyzwania w finansach publicznych” - projekt finansowany ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska – Rosja 2007-2013

 

Beneficjenci projektu: Gmina Miasta Gdańsk

Wartość projektu: 1.276.734,27 EUR

Data wykonania: marzec – kwiecień 2017

Audyt realizowany na zlecenie: Ministerstwo Rozwoju

 

 

 

 

"Planeta wiedzy. Wdrożenie kompleksowych programów rozwojowych w Szkołach Podstawowych z terenu gminy Mogilany i Uście Gorlickie". Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Audytowani partnerzy projektu: Gminny Zespół Obsługi Szkół w Uściu Gorlickim

Wartość projektu: 824.498,00 PLN

Data wykonania: Marzec 2015

Audyt realizowany na zlecenie beneficjenta projektu: AKME CONSULTING Krzysztof Pikor, Rzeszów

 

 

 

 

„Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym”. Projekt finansowany ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013.

 

Audytowani partnerzy projektu: Gmina Wojsławice, Gmina Dorohusk, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej"

Wartość projektu: 2.926.576,89 EUR

Data wykonania: Lipiec 2014, Marzec 2015

Audyt realizowany na zlecenie beneficjenta projektu: Gminy Leśniowice

 

 

 

 “Science and experience for business”. Projekt finansowany ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013

 

Beneficjent projektu: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego

Wartość projektu: 262 921, 43 EUR

Data wykonania: Czerwiec 2014

Audyt realizowany na zlecenie: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

 

 

 

“Bicycle route - Traces of Bug River Secrets”. Projekt finansowany ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013

 

Beneficjent projektu: Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wartość projektu: 304 908,92 EUR

Data wykonania: Czerwiec 2014

Audyt realizowany na zlecenie: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

 

 

 

„Developing a Cross-Border System for Natural Hazards Management at the Polish-Ukrainian Border”. Projekt finansowany ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013

 

Beneficjent projektu: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie

Wartość projektu:1.523.089,70 EUR

Data wykonania: Czerwiec 2014

Audyt realizowany na zlecenie: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

 

 

 

„The construction of the exit as a part of the construction of the road border crossing Budomierz – Hruszew”. Projekt finansowany ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013

 

Beneficjent projektu: Wojewoda Podkarpacki (Rzeszów)

Wartość projektu:5 764 688,76 EUR

Data wykonania: Czerwiec 2014

Audyt realizowany na zlecenie: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

 

 

 

„Infrastructural development of the Polowce - Pieszczatka road border crossing - Stage III (Polish-Belarusian border) - poviat of Hajnowka RP - Brest district RB”. Projekt finansowany ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013

 

Beneficjent projektu: Wojewoda Podlaski(Białystok)

Wartość projektu:4 933 213,43 EUR

Data wykonania: Czerwiec 2014

Audyt realizowany na zlecenie: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

 

 

 

“Protected environment- healthy young generation”. Projekt finansowany ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska - Rosja 2007-2013

 

Beneficjent projektu: Starostwo Powiatowe w Piszu

Wartość projektu:2 601 466,00 EUR

Data wykonania: Czerwiec 2014

Audyt realizowany na zlecenie: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

 

 

 

“Protection of the Baltic coastal water – NEFA BALT II”. Projekt finansowany ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska - Rosja 2007-2013

 

Beneficjent projektu: Gmina Miasta Sopotu

Wartość projektu:8 116 000,00 EUR

Data wykonania: Czerwiec 2014

Audyt realizowany na zlecenie: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

 

 

 

„Construction of Sport-Recreational Complex in Special School-Educational Center in Węgorzewo”. Projekt finansowany ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska - Rosja 2007-2013

 

Beneficjent projektu: Powiat Węgorzewski

Wartość projektu:593 727,31 EUR

Data wykonania: Czerwiec 2014

Audyt realizowany na zlecenie: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

 

 

 

“Establishing of a Branch office of the Joint Technical Secretariat of Lithuania-Poland-Russia ENPI CBC Programme 2007-2013 in Poland”. Projekt finansowany ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska - Rosja 2007-2013

 

Beneficjent projektu: Województwo Warmińsko – Mazurskie (Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie)

Wartość projektu: 685.711,69 EUR

Data wykonania: Czerwiec 2014

Audyt realizowany na zlecenie: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

 

 

 

"EUROszansa dla Lubelszczyzny- budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów - Puławy- Kazimierz Dolny”. Projekt realizowany w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Lider - Powiat Puławski.

 

Wartość projektu: 4.153.278 CHF

Data wykonania audytu okresowego: Sierpień 2013

Audyt realizowany na zlecenie: Lokalna Grupa Działania "Zielony Pierścień" Nałęczów

 

 

 

"Budowa części wyjazdowej jako element budowy Drogowego Przejścia Granicznego Budomierz-Hruszew”. Projekt finansowany ze środków  UE  w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

 

Wartość projektu: 8.888.889,00 EUR

Data wykonania: Kwiecień 2013

Audyt realizowany na zlecenie: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

 

 

 

"Czysta Woda na Pobużu - Transgraniczny System Zaopatrzenia w wodę Hrubieszowa i Włodzimierza Wołyńskiego - Etap I”. Projekt finansowany ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

 

Wartość projektu: 420.327,00EUR

Data wykonania: Marzec 2013

Audyt realizowany na zlecenie: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

 

 

 

"Odnawialne źródła energii - recepta na poprawę jakości środowiska naturalnego na obszarze powiatu lubaczowskiego i rejonu jaworowskiego" Projekt finansowany ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

 

Wartość projektu: 453.717,22EUR

Data wykonania: Marzec 2013

Audyt realizowany na zlecenie: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

 

 

 

"Poprawa skuteczności transgranicznego systemu reagowania na zagrożenia środowiska: Tomaszów Lubelski - Żółkiew - Sokal”. Projekt finansowany ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś- Ukraina 2007-2013.

 

Wartość projektu: 5.629.472,50zł (1.344.737EUR)

Data wykonania: Marzec 2013

 

Audyt realizowany na zlecenie: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

 

 

Kancelaria Finansowo - Rachunkowa "Zwolańska". Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt strony zrobiony przez Konrad Zwolański.